Informatie over Gearsupply.be

Privacybeleid

Privacy policy Gearsupply.be

Uw privacy is voor ons van cruciaal belang. Bij Gearsupply.be hebben we een paar fundamentele principes:

 • We vragen u niet om uw persoonlijke gegevens, tenzij we deze echt nodig hebben.
 • We delen uw persoonlijke gegevens met niemand, behalve om te voldoen aan de wet, onze producten te ontwikkelen of onze rechten te beschermen.
 • We slaan geen persoonlijke gegevens op onze servers op tenzij dit vereist is voor de lopende werking van een van onze services.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens betreffende de gebruikers ("gebruikers") van diensten die door Gearsupply.be worden geleverd ("Dienst (en)"). Dit beleid legt uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken. De Gebruikers kunnen de klanten van Gearsupply.be zijn ("Klant"), die een eigen marktplaats, vertegenwoordigers van Klant of klanten van Klant ("Eindgebruikers") hebben. De markt die door de Klant wordt beheerd, is onderworpen aan zijn eigen privacybeleid. Gearsupply.be neemt geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van haar klanten of andere derde partijen of de verwerking van persoonlijke gegevens in de activiteiten van haar klanten of derden.

1. Gegevensbeheerder
De gegevensbeheerder in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is Gearsupply.be Oy ("Gearsupply.be", "wij", "ons", "onze"). Gearsupply.be is ervoor verantwoordelijk dat de verwerking van persoonlijke gegevens voldoet aan dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking:
Gearsupply.be
- Internet: www.Gearsupply.be
- E-mail: team@Gearsupply.be

2. Verzameling van persoonlijke gegevens
We verzamelen de persoonlijke gegevens van gebruikers op verschillende manieren, die hieronder worden toegelicht:

De meeste persoonlijke gegevens die we verwerken, worden rechtstreeks door de gebruikers verzameld. Gearsupply.be kan volgende persoonlijke gegevens verzamelen tijdens het verstrekken van de Service:
 • Basisinformatie zoals naam, leeftijd, postadres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Gegevens over de werkgever van de gebruiker (naam, adres, telefoonnummer, ID en btw-nummer) indien dergelijke informatie als persoonlijke gegevens wordt beschouwd
 • Verificatie-informatie zoals Gearsupply.be gebruikersnaam en wachtwoord, en als een externe partij (bijvoorbeeld Facebook) wordt gebruikt om in te loggen, het gebruikers-ID van die dienst
 • Informatie met betrekking tot de klantrelatie, zoals gekochte services, hun begin- en eindtijden en informatie over het gebruik ervan
 • Facturatie gegevens

Volgende gegevens worden verwerkt door Gearsupply.be's betalingsverwerker (momenteel Paypal en Stripe, onder voorbehoud van wijzigingen):
 • Betalingsgegevens, zoals creditcardnummer en vervaldatum

Gearsupply.be verzamelt en verwerkt automatisch de volgende technische gegevens over de Gebruiker:
 • IP adres
 • Geografische locatiegegevens op basis van het IP-adres
 • Servicetoegangstijden
 • Statistieken over paginaweergaven
 • Alle andere automatisch verzamelde technische gegevens

Bovendien kan Gearsupply.be ook andere geanonimiseerde statistieken verzamelen over de manier waarop de Gebruiker de Diensten gebruikt die door Gearsupply.be worden aangeboden.

3. Rechtsgrondslag en doel van de verwerking van persoonsgegevens
Gearsupply.be verwerkt persoonsgegevens voor drie hoofddoelen:

(1) Service
Het primaire doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens is het verstrekken van de website Gearsupply.be en Services, om nauwkeurige kosten te berekenen voor het gebruik van de Services en om de klantrelatie te beheren. De verwerking van persoonsgegevens in dit geval is gebaseerd op de overeenkomst tussen de Klant en Gearsupply.be. Dit betreft bijvoorbeeld de gegevens die zijn verzameld tijdens de aanmelding voor de Service, tijdens het gebruik van de Service en de technische gegevens die nodig zijn om de Service op een veilige manier uit te voeren en de communicatie met Gebruikers.

(2) Marketing en andere communicatie
Gearsupply.be kan af en toe haar klanten (en eindgebruikers wanneer de relevante persoonlijke gegevens zijn verzameld door Gearsupply.be zelf) e-mail sturen om te informeren over nieuwe functies, om feedback te vragen of om informatie te geven over wat er met Gearsupply.be en haar producten gebeurt, evenals de verschillende marktplaatsen gebouwd met behulp van de service Gearsupply.be. We baseren ons op onze legitieme interesse om Gebruikers relevante informatie te verstrekken als onderdeel van de Services en om onze Services te promoten.

(3) Serviceontwikkeling en onderzoek
We werken er altijd aan onze Diensten beter te maken. Daarom kunnen we de gegevens van de Gebruiker gebruiken om de Services te verbeteren. We baseren deze verwerking op ons legitieme belang om te groeien en te ontwikkelen. Gearsupply.be kan ook technische gegevens verzamelen voor statistische doeleinden om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen, zoals over de populairste marktplaatsen. Gearsupply.be kan informatie openbaar aan anderen weergeven in een samengevoegd formaat dat geen statistieken van een enkele marktplaats onthult. Gearsupply.be geeft geen persoonlijke gegevens vrij anders dan hieronder beschreven.

4. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens
We kunnen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken in de volgende gevallen:

 • Gearsupply.be kan onderaannemers gebruiken bij het leveren van haar Services. Onze vertrouwde onderaannemers werken namens ons en hebben geen onafhankelijk recht om de persoonlijke gegevens die we aan hen bekend maken te gebruiken. Gearsupply.be publiceert persoonlijke gegevens aan haar onderaannemers op basis van een behoefte om te weten wanneer dit nodig is om dergelijke gegevens namens Gearsupply.be te verwerken om diensten te verlenen. Onderaannemers zijn onderworpen aan de toepasselijke veiligheids- en vertrouwelijkheidsvereisten.
 • Indien wettelijk vereist om te voldoen aan verzoeken van bevoegde autoriteiten of in antwoord op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek;
 • Wanneer wij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, fraude te onderzoeken of de veiligheid of rechten van onze Gebruikers te beschermen.
 • Indien Gearsupply.be, of nagenoeg alle activa, wordt verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat Gearsupply.be failliet gaat of failliet gaat, is gebruikersinformatie een van de activa die wordt overgedragen of verworven door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen voorkomen en dat elke acquirer van Gearsupply.be mogelijk uw persoonlijke gegevens blijft gebruiken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

5. Overdracht van persoonsgegevens buiten de EU / EER
Indien nodig en voor zover vereist voor het succesvol verlenen van de Services, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan derden buiten de EU / EER. Gearsupply.be of zijn onderaannemers zullen geen persoonlijke gegevens buiten de EU / EER overdragen zonder adequate waarborgen vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals standaard contractuele clausules. Gearsupply.be kan ook door Privacy Shield gecertificeerde onderaannemers in de Verenigde Staten gebruiken. Zie hier voor meer informatie over het privacyschildraamwerk van het Amerikaanse ministerie van Handel en de EU-commissie en de bijbehorende beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens.

6. Cookies
Cookies zijn stukjes gegevens die door het apparaat van een gebruiker worden ontvangen en verzonden wanneer de gebruiker de diensten of website van Gearsupply.be gebruikt. Gearsupply.be kan cookies en vergelijkbare technieken gebruiken om de functionaliteit van de Services te bieden, de gebruikerservaring te verbeteren en Gebruikers te identificeren en hoe zij de Services gebruiken. We gebruiken cookies, bijvoorbeeld om in te loggen en uit te loggen, om sessie te onthouden waardoor gebruikers de sessie kunnen voortzetten in geval van een time-out en om ongeoorloofd gebruik van de Services te voorkomen. De gebruiker kan het gebruik van cookies verbieden of cookies uit de browserinstellingen verwijderen. Cookies zijn echter een belangrijk onderdeel van de werking van de Service, dus het beperken van het gebruik van cookies kan de functionaliteit van de Service beïnvloeden.

Gearsupply.be maakt gebruik van cookies van derden voor verschillende doeleinden. We kunnen cookies van derden voor statistische doeleinden gebruiken om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen, bijvoorbeeld om het aantal gebruikers te schatten en te detecteren welke onderdelen van de service-gebruikers het nuttigst zijn, en om functies te identificeren die kunnen worden verbeterd. Voor dergelijke doeleinden maken we gebruik van externe cookies, zoals Google Analytics, om te helpen analyseren hoe onze gebruikers de service gebruiken. De technische gebruiksinformatie (inclusief het IP-adres) die door de cookie over het gebruik van de Service wordt gegenereerd, wordt naar dergelijke derden verzonden om statistische rapporten te compileren.

Gearsupply.be kan ook cookies van derden gebruiken voor marketingdoeleinden om informatie te verzamelen over surfgedrag van gebruikers en om bezoeken te onthouden om reclame relevanter te maken voor die gebruiker en zijn of haar interesses. Deze cookies worden meestal geplaatst door advertentienetwerken van derden en aanbieders van sociale media, zoals Doubleclick, Google Adwords en Twitter. Een lijst met gebruikte derde partijen is hier beschikbaar.

7. Bewaring van persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden slechts zolang bewaard als nodig is om de doeleinden te bereiken die in dit Privacybeleid zijn gedefinieerd. Wanneer de persoonlijke gegevens van de gebruiker niet langer zijn vereist door de wet of rechten of verplichtingen door ons of de gebruiker, zullen we de persoonlijke gegevens verwijderen. In de meeste gevallen worden persoonlijke gegevens verwijderd na beëindiging of beëindiging van de overeenkomst tussen de Klant en Gearsupply.be of op schriftelijk verzoek van de Klant. Houd er rekening mee dat Gearsupply.be het recht kan hebben om sommige gegevens te behouden, zelfs na beëindiging van de overeenkomst voor factureringsdoeleinden.

Bij wijze van uitzondering kunnen Gearsupply.be persoonlijke gegevens voor een langere periode bewaren als we een legitieme reden of een verplichting hebben om gegevens op te slaan met het oog op een strafrechtelijk onderzoek of een andere overeenkomstige reden.

8. Gebruikersrechten
Een gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot de gegevens over hem / haar en op verzoek een kopie van de gegevens te verkrijgen. Dit verzoek bevat informatie die nodig is voor het ophalen van de gegevens en moet worden gemaakt met behulp van een persoonlijk ondertekend document dat kan worden gericht aan de contactpersoon die in dit privacybeleid wordt vermeld. Gearsupply.be corrigeert, wist of vult mogelijk onjuiste, onnodige, onvolledige of verouderde persoonlijke gegevens aan op eigen initiatief of op verzoek van de betreffende Gebruiker. De gebruiker wordt geadviseerd om contact op te nemen met de contactpersoon van Gearsupply.be in dit privacybeleid om mogelijke onjuiste gegevens te corrigeren.

Gebruikers hebben het recht om Gearsupply.be te verbieden om persoonsgegevens te verwerken voor doeleinden van direct marketing. Gearsupply.be adviseert de Gebruikers om Gearsupply's contactpersoon in dit Privacybeleid schriftelijk op de hoogte te stellen van dergelijke mogelijke verboden. Gebruikers hebben ook recht op gegevensportabiliteit voor zover dit wordt toegestaan ​​door de toepasselijke regels voor gegevensbeveiliging. Gegevensportabiliteit verwijst naar het recht om persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, veel gebruikt machinaal leesbaar formaat en om uw persoonlijke gegevens naar een andere gegevensbeheerder te verzenden.

Als een gebruiker denkt dat er een probleem is met de manier waarop Gearsupply.be persoonsgegevens verwerkt, heeft de gebruiker het recht om een ​​klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming in de EU. In Finland is de bevoegde autoriteit de gegevensbeschermingsombudsman. De gebruiker kan via deze link contact opnemen met de Finse gegevensbeschermingsombudsman.

9. Wijzigingen in het privacybeleid
Gearsupply.be kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Gearsupply.be raadt de Gebruikers regelmatig toegang tot het Privacybeleid aan om kennis te nemen van eventuele wijzigingen in het Privacybeleid. We zullen de datum van het Privacybeleid verstrekken zodat Gebruikers wijzigingen kunnen zien. Gearsupply.be zal Gebruikers op de hoogte brengen van mogelijke wijzigingen door gebruik te maken van redelijke en beschikbare kanalen.

10. Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Gearsupply en specifiek Gearsupply.be, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is team@Gearsupply.be.